PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Kontrollmetoder for plassering av nasogastrisk ernæringssonde

Nasogastriske sonder er vanlig i bruk i sykehus og sykehjem. Helsepersonell stiller seg ofte spørsmålet: "Er sonden riktig plassert?". Ukom har undersøkt helsetjenestens praksis for å kontrollere om nasogastriske ernæringssonder er riktig plassert i magesekken.

Internasjonalt er pH-testing av gastrisk aspirat den anbefalte metoden for å kontrollere plasseringen av sonden. Denne rapporten viser at auskultasjonsmetoden fortsatt er i bruk for å kontrollere sonder i Norge. Den viser også at ikke alle kontrollerer plasseringen av sonden regelmessig før hver bruk. Før hver bruk betyr hver gang sonden blir brukt til å gi medisiner, væske eller ernæring.

Våre undersøkelser viser at pH-testing benyttes i for liten grad. I sykepleierutdanningen blir pH-måling som kontrollmetode brukt i undervisningen. Ikke alle leverandørene av nasogastriske sonder anbefaler pH-måling i sine bruksanvisninger.

I rapporten anbefaler Ukom at helsepersonell bruker anerkjente metoder, som pH-måling, for å kontrollere sondeplasseringen. Auskultasjonsmetoden bør ikke brukes. Sonden bør kontrolleres før hver bruk. Det er viktig at den pH-testen som benyttes, er egnet for humant gastrisk aspirat.

Rapporten gir også anbefalinger til leverandører, Sykehusinnkjøp HF og andre offentlige oppdragsgivere.

Fortsett å lese:Bakgrunn for rapporten

Last ned / skriv ut: