PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Spesialiseringens pris - samhandling ved uavklarte tilstander

Rapporten viser at den økte spesialiseringer i helsetjenesten krever nye grep i sykehusene for å gi tryggere utredning av pasienter som er innlagt med uavklart tilstand.

Undersøkelsen tar utgangspunkt i historien om "Jan" som døde av kreft etter et halvår med hyppige innleggelser på sykehus. Han opplevde uklare ansvarsforhold, mangelfull informasjon, forsinkelser og en oppstykket helsetjeneste med mange involverte. Utredningen dro ut i tid. Det ble et belastende halvår for "Jan" og familien, med mange uavklarte spørsmål. Kreftdiagnosen ble stilt uken før han døde.  

Behov for læring og forbedring på flere områder 

Rapporten trekker frem to viktige forhold når pasienter med uavklart tilstand innlegges til utredning i sykehus. Det ene er samhandling mellom ulike avdelinger og spesialiteter rundt pasienten. Det andre er involvering og ivaretakelse av pasient og pårørende under innleggelsen. I rapporten finner du flere punkter som kan bidra til læring og forbedring

Læring og refleksjon

Vi ønsker at rapportene og undersøkelsene våre skal bidra til læring, endring og forbedring av samhandling, systemer, rutiner, praksis og lovverk i helse- og omsorgstjenesten. 

Under finner du materiell som fritt kan brukes i ulike sammenhenger. Materiellet gir et overblikk over hendelsen, våre funn og anbefalinger. Det kan være nyttig og aktuelt i kvalitets- og forbedringsarbeid, og som grunnlag for refleksjon og diskusjon i fag- og personalmøter.

Til deg som skal holde presentasjonen/bruke lysarkene

Det er fordel å ha kjennskap til rapporten, men lysarkene er ment å være selvforklarende.

Presentasjonen kan brukes uten at det krever mye forarbeid. Bruk hele eller deler av presentasjonen etter behov og ønske. Presentasjonen er rik på informasjon. Bruk hele eller deler av presentasjonen etter eget ønske og behov.

  • Presentasjon/lysark (PDF)
    Presentasjon av rapporten, med refleksjonsspørsmål.
  • Webinar (Lengde: 17 minutter)  - presentasjon av rapporten (vimeo). 

Les rapporten

Ta gjerne kontakt om du trenger mer informasjon.

Portrettbilde Stine Marit Moen

Leder medisin og helsefag

Stine Marit Moen

Telefon

+47 92 04 37 73

Portrettbilde Synnøve Serigstad

Leder for relasjon og læring/kvalitetsforbedring og implementering

Synnøve Serigstad

Telefon

+47 41 53 38 11