PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Gjentatte henvendelser til legevakt

Sist oppdatert: 20/02/2024

Saksnummer: 21/00058

Om saken:

Ukom mottar mange varsler og meldinger som involverer kommunal legevakt.

Vi har startet arbeidet med en undersøkelse knyttet til hvordan henvendelser blir håndtert når personer ringer legevakten for å få hjelp. Undersøkelsen tar utgangspunkt i et varsel der en ung kvinne blir funnet død i sitt hjem. Hun var i kontakt med legevakten og 113 flere ganger, men ble ikke tatt inn til en vurdering.

Målet er å publisere rapporten i løpet av februar 2024.

Rapporten ble publisert 20. februar 2024..

Vi er i gang med rapportskrivingen og diskuterer funnene våre med fagmiljøer og relevante organisasjoner.

Planen er å publisere rapporten i løpet av februar 2024.

Vi er i gang med analysearbeidet. Det innebærer å gå gjennom, bearbeide og analysere data vi har samlet. Disse sammenholdes med styrende dokumenter for legevakttjenesten, i tillegg til annen relevant dokumentasjon og faglitteratur.

Vi arbeider med å innhente og systematisere informasjon og dokumentasjon som kan belyse hendelsen.

Vi intervjuer involverte som kan bidra til å beskrive omstendighetene rundt hendelsen. Intervjuene blir gjort med pårørende, helsepersonell, i tillegg til ledere og andre aktuelle parter.

Vi henter også inn annen dokumentasjon som er aktuelt, og bruker i tillegg faglige kilder og publikasjoner som grunnlag.

Vi henter inn dokumenter og planlegger intervju.  

Målet er å være ferdig med undersøkelsen innen utgangen av 2023.