PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Refleksjonspanelet

Refleksjonspanelet er et rådgivende organ og består av personer med viktig og ulik kompetanse, perspektiv og engasjement knyttet til helse- og omsorgstjenesten.

Panelet gir innspill til vår utøvelse av oppdraget vårt, med særlig vekt på tema og metode samt prioritering av kommisjonens innsats. Panelet kan ikke instruere Ukom, men gir og bidrar med ulike perspektiver som innspill til vårt arbeid. De skal også ha et kritisk blikk på kommisjonens arbeid.

Dette gjør vi for å kvalitetssikre og bidra til at våre undersøkelser får relevans og nytte for helse- og omsorgstjenesten. Refleksjonspanelet gir innspill til Ukoms strategiske valg og prioriteringer, og vår fag- og rolleutøvelse.

Ukoms undersøkelser skal utrede hendelsesforløp, årsaksforhold og gi uavhengige tilrådinger til alle aktører i helse- og omsorgstjenestene.

Medlemmer i refleksjonspanelet
MedlemPeriode
Reidun Førde, leder2023-2025
Anne-Lise Kristensen 2023-2025
Simone Kienlin2023-2025
Jannicke Mellin-Olsen2023-2025
Tove Gundersen2023-2025
Jan Abel Olsen2023-2025
Lars Lien2023-2025
Marte Kvittum Tangen2023-2025
Lill Sverresdatter Larsen2023-2025
Bushra Ishaq2022-2024
Ester Espeset2022-2024
Haakon Lindekleiv2022-2024
Jørgen Dahlberg2022-2024
Arnt Egil Ydstebø2022-2024
Linda Midttun2022-2024