PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Refleksjonspanelet

Refleksjonspanelet er et rådgivende organ og består av personer med viktig og ulik kompetanse, perspektiv og engasjement knyttet til helse- og omsorgstjenesten.

Panelet gir innspill til vår utøvelse av oppdraget vårt, med særlig vekt på tema og metode samt prioritering av kommisjonens innsats. Panelet kan ikke instruere Ukom, men gir og bidrar med ulike perspektiver som innspill til vårt arbeid. De skal også ha et kritisk blikk på kommisjonens arbeid.

Dette gjør vi for å kvalitetssikre og bidra til at våre undersøkelser får relevans og nytte for helse- og omsorgstjenesten. Refleksjonspanelet gir innspill til Ukoms strategiske valg og prioriteringer, og vår fag- og rolleutøvelse.

Ukoms undersøkelser skal utrede hendelsesforløp, årsaksforhold og gi uavhengige tilrådinger til alle aktører i helse- og omsorgstjenestene.

Medlemmer i refleksjonspanelet
MedlemPeriode
Coby Omvlee2021-2023
Erik Fosse2021-2023
Ester Espeset2021-2023
Jan Erik Sverre2021-2023
Jon Magnussen2021-2023
Lars Lien2021-2023
Lars Ottemo Gärtner2021-2023
Lill Sverresdatter Larsen2021-2023
Marte Kvittum Tangen2021-2023
Mina Adampour2021-2023
Reidun Førde, leder2021-2023
Haakon Lindekleiv2022-2024
Jørgen Dahlberg2022-2024
Arnt Egil Ydstebø2022-2024
Linda Midttun2022-2024