PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Tar til orde for å skille det lærende og det sanksjonerende system

Dansk Selskab for Patientsikkerhed mener det er behov for å skille det lærende og det sanksjonerende systemet fra hverandre i Danmark. I et nylig publisert innlegg peker de på at dette er viktig for å skape en god læringskultur.  

Den 10. juni var det 20 år siden Folketinget i Danmark vedtok verdens første «lov om patientsikkerhed i sundhedsvæsenet». Denne loven innførte et sanksjonsfritt rapporteringssystem for alvorlige hendelser i Danmark. I juni kom det nye regler for rapportering av alvorlige hendelser i det danske helsevesenet. Her presiseres det at det kun skal rapporteres hendelser det er noe å lære av, også nestenhendelser. I denne sammenheng har direktør Inge Kristensen og visedirektør Vibeke Rischel i Dansk Selskab for Patientsikkerhed skrevet et innlegg der de tar til orde for å skille det lærende og sanksjonerende systemet fra hverandre. Dette er viktig for å sikre tilstrekkelig psykologisk trygghet til å rapportere hendelser og skape en god læringskultur, mener de.  

Ukom deler disse synspunktene. Vi har i vårt høringssvar til Varselutvalgets rapport, løftet fram at vi også i Norge trenger et lærende, sanksjonsfritt system for oppfølging av alvorlige uønskede hendelser, adskilt fra kontroll- og tilsynsordningen.

Les innlegget fra Kristensen og Rischel:
Skil det lærende og det sanktionerende system ad 

Les Ukoms høringssvar til Varselutvalget