PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Webinar: Meldekultur og læring av uønskede pasienthendelser

Torsdag 23. mars kl.10.00 presenterer vi rapporten «Meldekultur og læring av uønskede pasienthendelser”. Rapporten handler om melding av uønskede hendelser i sykehus, hva som blir gjort for å fange disse opp, og hvorfor de ikke alltid blir meldt eller varslet.  

Rapporten «Meldekultur og læring av uønskede pasienthendelser» viser at alvorlige hendelser ikke alltid blir meldt i de interne kvalitetssystemene eller varslet til myndighetene. Helse- og omsorgstjenesten går dermed glipp av viktig læring med muligheter til forbedring.

Bakgrunnen for rapporten er bekymringsmeldinger både fra pårørende og helsepersonell ved flere sykehus om at uønskede hendelser ikke alltid blir meldt eller varslet. Målet med fange opp uønskede hendelser er både å justere behandlingen hos den enkelte pasient og forebygge nye hendelser. Det bedrer pasientsikkerheten. 

I webinaret presenterer vi funn og anbefalinger fra vår nye rapport.

Webinar - presentasjon av rapporten

 

Du kan også webinaret, med tilpasning til full skjerm (Vimeo).

Les rapporten: Meldekultur og læring av uønskede pasienthendelser

Les også artikkelen: God meldekultur er en forutsetning for trygge helsetjenester