PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Nytt internasjonalt nettverk for pasientsikkerhetsundersøkelser

Det er etablert et nytt internasjonalt nettverk for ikke-sanksjonerende undersøkelseskommisjoner i helsetjenesten. Denne uken ble det konstituerende møtet holdt. USA, Australia og flere land i Europa er med.

Det er Pål Iden, direktør, og Synnøve Serigstad, leder for relasjon og læring, som representerer Ukom og Norge.

Målet med nettverket er blant annet å dele læring fra undersøkelser på systemnivå, diskutere pasientsikkerhetsrisikoer som kan være aktuelle for undersøkelser og å utforske og dele beste praksis for undersøkelsesmetoder, inkludert involvering av pasienter, brukere og pårørende. Hver 12 til 18 måned planlegger nettverket å arrangere en konferanse eller lignende, for å dele innsikt i hvordan pasientsikkerhetsundersøkelser utvikler seg og hvordan slike undersøkelser kan bidra til å forbedre pasientsikkerheten på tvers av helsesystemer over hele verden.

- Stadig flere land etablerer ikke-sanksjonerende undersøkelseskommisjoner for helsetjenesten, og vi ser fram til å delta i et internasjonalt samarbeid med disse. Vi opplever stor interesse for vår uavhengige rolle, og er glade for å dele våre erfaringer, sier Pål Iden, direktør i Ukom.

Disse deltar i nettverket

I nettverket deltar blant andre den britiske undersøkelseskommisjonen (HSIB), det britiske Health and Safety Executive (HSE), National Patient Safety Board i USA, den finske Safety Investigation Authority, Nederlands Dutch Safety Board, den svenske Havarikommisjonen og Centre for resilience and implementation science i Australia. I tillegg deltok Dr. Neelam Dhingra-Kumar fra WHO som observatør i møtet.