PDF-versjon opprettes. Dette kan ta litt tid.

Helsehjelp til brukere av LAR

Sist oppdatert: 29/08/2023

Saksnummer: Sak: 23/01745

Ukom har startet en undersøkelse om helsehjelpen til brukere av LAR (legemiddelassistert rehabilitering).

VI er i startfasen av undersøkelsen og går gjennom saker og varsler som er meldt til oss.
I tillegg jobber vi med å hente inn informasjon og dokumentasjon om temaet.